KHU VỰC MIỀN BẮC

Điều hành viên: Cao Nghiêm

Hình ảnh

NGUYỄN VĂN THÁI
Trưởng ban
(Đến từ: Nam Định. Điện thoại: 0904 800 649)
Hình ảnh

KIM NGÂN
Phó Trưởng ban
(Đến từ: Thái Bình. Điện thoại: 0904 112 239)
Hình ảnh

ĐẶNG DUY PHIÊN
Thành viên Ban đại diện
(Đến từ: Hà Nội. Điện thoại: 0974 246 646)
Hình ảnh

PHẠM NGỌC VĨNH
Thành viên Ban đại diện
(Đến từ: Nam Định. Điện thoại: 0912 142 736)
Hình ảnh

BÙI THỊ NHÀI
Thành viên Ban đại diện
(Đến từ: Ninh Bình)
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách