VÒNG TAY THI HỮU!
Vừa qua trong Việt Nam Thi Đàn chúng ta có thành viên NTD HOA VIÊN bị bệnh khối u gan, Phải xạ trị, và điều trị trong thời gian dài. Nhằm góp phần TÌNH THI HỮU trong Lớp Thơ Đường Luật chúng ta đã vận động đến thăm và hỗ trợ 2 lần với tổng số tiền 9.300.000vnd và 200usd. Tuy số tiền không được nhiều nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhằm xoa dịu nỗi buồn trong anh, giúp anh vượt qua căn bệnh. Thay mặt lớp thơ, thay mặt thành viên Thi Đàn xin cám ơn tất cả anh chị em thi hữu đã góp một sức mạnh cùng thi hữu NTD HOA VIÊN.
DANH SÁCH ĐỢT 1
1. Công Chánh Lê. 1.000.000
2. Toàn Vũ. 400.000
3. Trong Tình. 200.000
4. Hoài Thương. 200.000

DANH SÁCH ĐỢT 2
1. Bạn không tên. 300.000
2. Công Chánh Lê. 500.000
3. Hồng Nga (HN). 1.000.000
4. Nguyễn T Ái Nhi. 500.000
5. Nguyễn Văn Báu. 500.000
6. Văn Ruyên Nguyên. 200.000
7. Nguyễn Quốc Tuấn. 300.000
8. Hanh Ly. 800.000
9. Ha Thương. 500.000
10. Thanh Toàn. 500.000
11. Toàn Vũ. 500.000
12. Ngân Phạm. 200.000
13. Phong Lan Huỳnh. 200.000
14. Đào Đại Nghĩa. 500.000
15. Trần T Ngọc Diểm. 200.000
16. Nguyễn Kim Khoẻ. 300.000
17. Quản Trị Viên. 500.000
18. Nguyên Vo. 200usd



Hình ảnh