HOA
 
Thiên Thai bách bộ Tiên cung
Ở dưới Tam Bảo phù dung, hải đường.
Từ bi dầu dãi nắng sương
Hoa cam, hoa quýt anh thương hoa nào?
Anh thương hoa mận, hoa đào
Còn bông hoa cúc biết vào tay ai?
Xin chàng đừng thắm chớ phai
Thoang thoảng hoa lài nó lại thơm lâu.
Chàng ơi chớ phụ hoa ngâu
Tham nơi phú quý đi cầu mẫu đơn!
Dù nay trăm giận ngàn hờn
Bông hoa dạ hợp nên duyên Tấn Tần.
Tìm em gặp đóa tầm xuân
Ước gì ta được tới gần cội cây.
Có xa thì nhích lại đây
Anh đừng dan díu hoa mây, hoa mào.
Bước chân lên đá cheo leo
Thấy hoa tam tướng mỹ miều tươi xinh
Lẳng lơ hoa lý trên cành
Anh còn tơ tưởng hoa chanh hoa bìm...
Giận chi hoa mái, hoa sim,
Để anh lận đận đi tìm cõi xa!
Trên vườn hoa táo, hoa na,
Bước chân xuống ruộng hoa cà, hoa bông.
Nhớ ai ra đứng ngoài đồng
Nhớ người quân tử ra lòng ngẩn ngơ
Hoa riềng thức nhắp sớm trưa
Lấy ai bầu bạn say sưa Tán Tần.
Tía tô sánh với hương trầm
Khen ai khéo gióng đồng thân một nhà.
Nào đâu hoa sói nở ra
Hương đưa ngào ngạt khách xa nặng nguyền.
Hoa giâm bụt nở trước đền
Hoa huệ ở giữa đôi bên hoa hồng
Kìa ai đi hái hoa sung
Trong làng lắm kẻ anh hùng thuyền quyên.
Đố ai hái được hoa đèn
Trăm thứ hoa ấy tiếng khên để đời...
                             HỒ CHẤT sưu tầm
                   Ghi theo lời của ông Bùi Văn Vơn
     và các Cụ làng Động Bồng