TRANG THƠ - 4000 bài thơ LỤC BÁT TỨ TUYỆT của BÙI ĐỨC THỊNH

Điều hành viên: Bằng Lăng

195 bài viết
TÌNH ÚA MÀU
Ngàn mai lác đác chiều ta
Hận tình trăng gió mặn mà chi đâu
Thu đi lá úa phai màu
Đông sang giá lạnh mái đầu điểm sương.
17/11/2020
TÌNH TỦI HỜN
Tình là một bãi tha ma
Yêu thương hờn giận  tình ta tủi hờn
Năm canh giá lạnh cô đơn
Dặm ngàn cách trở đầu non cuối ghềnh.
17/11/2020
SẦU VƯƠNG
Thu tàn hiu hắt mưa rơi
Tình ta lỡ dở một đời khổ đau
Năm canh giá lạnh u sàu
Dặm ngàn cách trở mái đầu điểm sương.
19/11/2020
ĐOẠN TRƯỜNG BIỆT LY
Người về chốn cũ buồn thương
Tình ta lỡ dở đoạn trường biệt ly
Sầu vương héo hắt xuân thì
Năm canh lẻ bóng tình đi mất rồi.
20/11/2020
THƯƠNG HƯƠNG
Thương hương tiếc ngọc tàn hoa
Tình đi theo gió nay đà tàn phai
Hoa kia thắm nữa cho ai
Năm canh lẻ bóng trúc mai chia lìa
21/11/2020
195 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách