TÀU EM
(Nhân đọc thơ Thiếu nhi Trần Duy Hạnh)

Tàu em ra biển
Trời nước bao la
Bờ bãi lùi xa
Hội tàu biển lớn !

Đây là tàu Nga
Trưởng tàu có cha
Xưa là thủy thủ
Cùng Việt Nam ta...!

Tàu Mĩ cập bến
Vui nào vui hơ
Quá khứ khép lại 
Thôi rồi đạn bom !

Hàng đi,hàng đến
Bến cảng ngày đêm
Ra vào vẫy gọi
Bao nhiêu tàu thuyền !

Tàu em ra biển
Càng yêu đất liền
Mẹ ơi biển rộng
Ngọn nguồn không quên !

Thanh Bình