.
Hình ảnh
.
01/7/2020
Ký Ức
THÁNG BẢY TRONG TÔI
Levanm45
.
Bước sang tháy bảy, gió heo may
Nhắc nhớ trong tôi, một chuỗi ngày
Mảnh đất phương Nam, đầy khói lửa
Bầu trời phương Bắc, pháo đài bay
Tuổi xuân ngang dọc, nơi tiền tuyến
Tuổi trẻ xông pha, khắp đó đây
Tháng bảy trong tôi, đầy ký ức
Tâm hồn lai láng, sáng hôm nay
                         Ngày 01/7/2016
.
Xem Thêm:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/ ... 0921?hl=vi
.
Hình ảnh
.