KÝ ỨC-MINHLE989-Q4

Điều hành viên: Bằng Lăng

62 bài viết
 .
Hình ảnh
.
29/11/2020
Ký Ức
CÂY ĐŨA MUN
Levanm45.
.
Chủ nhật: Lên rừng, đẵn gỗ mun
Làm quà kỷ niệm, cảnh sơn lâm
Khéo tay chau chuốt, thành đôi đũa
Đánh bóng lên mầu, láng tựa sơn
Đểm xuyết vân hoa, vàng quý phái
Thanh tao, óng luột, Sắp song song
Đũa mun nhắc nhớ, miền sơn cước
Vòng lá ngụy trang, gắn lá mun
Ngày 29/11/2014
.
Xem Thêm:

.
Hình ảnh
.
 .
Hình ảnh
.
30/11/2020
Ký Ức
CUỘC HÔI NGỘ
Levanm45
.
Sốt mười hai tiếng, cuộc hành trình
Về đến thành phố: Hồ Chí Minh
Rừng bánh trước cơ quan quận ủy
Xuống xe hối hả, bước nhanh nhanh
Người thân đến đón , mừng đon đả
Bạn hữu xiết tay, rất nhiệt tình
Quên hết say xe và mệt mỏi
Vui mừng gặp bạn,.gặp người thân
Ngày 30/11/2013
.
Xem Thêm:

https://www.blogger.com/blog/post/edit/ ... 0243530215

.
Hình ảnh
.
62 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách