.
> Nguồn 1
> Nguồn 2Bài xướng:

ĐÀO VIÊN THI CÁC

Vườn Đào kết đọng khối tình thơ
Ướp vị hương xuân tuyệt chẳng ngờ!
Lọc chiết dăm màu tươi thắm sợi
Phân bày mấy nét đượm hồng tơ
Trăm hoa dáng quyện sinh nền ước
Vạn vật tâm hòa ánh sắc mơ
Mỗi họ nhiều chi tầm ý tưởng
Nhanh chân sải bước thỏa mong chờ!!!

Thanh YếnBài họa:

HỌA THƠ

Cùng bạn tâm giao góp hoạ thơ
Niềm vui mang đến thật không ngờ
Sâu xa ý tứ trao lời ngọc
Trầm bổng điệu vần gửi tiếng tơ
Bút pháp trau dồi tròn mộng ước
Thi ca rèn dũa thoả niềm mơ
Sớm hôm học hỏi cùng nhau tiến
Gặt hái thành công vẫn đợi chờ!

Phan Hoàng