.
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3
Bài xướng:

THƯƠNG CHỒNG

Đêm đông giá lạnh thức miên trường
Gửi chốn biên phòng nỗi nhớ thương
Gió vỗ sườn non xô chốt gác
Mưa tuôn đáy bạt phủ con đường
Năm canh dỗ trẻ tim thành đá
Sáu khắc chờ chồng tóc điểm sương
Bến vắng thu thuyền neo tiết hạ
Xuân sang mấy lượt nhạt môi hường.

11.09.12
Hoa PhấnBài họa:

NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU

Nguyệt lão bày chi cảnh đoạn trường
Dao trời nỡ cắt đứt tình thương
Oanh về bến Bắc chưa quên lối
Yến ở bờ Nam vẫn nhớ đường
Bóng đã len vào làn sóng gió
Châu còn lắng xuống giọt mưa sương
Nhìn xa chỉ thấy mờ mây khói
Khắc mãi trong tâm một đóa hường.

Thi NangRẠNG RỠ NON SÔNG

Xông pha chiến đấu giữa sa trường
Giữ vững sơn hà trọn mến thương
Nợ nước thù nhà, kiên định hướng
Đền ơn đáp nghĩa, thủy chung đường
Trui rèn chí lớn trên trời lửa
Gọt giũa gan bền dưới gió sương
Độc lập tự do tươi sáng mãi
Từ Nam Chí Bắc đượm hoa hường

Hà Bảo Châu