Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1769 31 Tháng 7 2012, 07:51 20 Tháng 6 2021, 06:45 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Người lính 1254 31 Tháng 7 2012, 08:09 01 Tháng 9 2019, 22:09 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 12 Tháng 2 2020, 08:52 
Phạm Hiệp 3191 31 Tháng 7 2012, 21:40 28 Tháng 10 2019, 09:34 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 17 Tháng 9 2019, 21:13 
Biên tập viên 6277 01 Tháng 8 2012, 22:39 21 Tháng 6 2021, 23:52 
Bằng Lăng 336 02 Tháng 8 2012, 09:13 24 Tháng 7 2019, 22:31 
nguyen son phuong 1308 02 Tháng 8 2012, 13:57 11 Tháng 6 2021, 16:01 
Mậu Thân 6252 11 Tháng 8 2012, 06:51 23 Tháng 6 2021, 14:56 
Phan Hoàng 3204 27 Tháng 8 2012, 07:46 23 Tháng 6 2021, 07:52 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 26 Tháng 4 2021, 15:58 
honglinh64 2605 23 Tháng 9 2013, 10:54 24 Tháng 9 2020, 18:24 
Phan Củ Chi 516 24 Tháng 5 2014, 17:34 16 Tháng 6 2021, 06:42 
Phạm Ngọc Vĩnh 858 28 Tháng 5 2014, 00:08 29 Tháng 2 2020, 23:03 
Sơn Ca 3908 25 Tháng 6 2014, 22:50 19 Tháng 6 2021, 01:23 
SĨ ĐOAN 14 28 Tháng 6 2014, 09:19 11 Tháng 4 2017, 19:33 
Nguyễn Văn Thái 1217 19 Tháng 11 2014, 22:37 18 Tháng 6 2021, 20:29 
Thúy Hằng 258 18 Tháng 3 2016, 12:10 08 Tháng 7 2018, 23:01