Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1772 31 Tháng 7 2012, 07:51 19 Tháng 12 2021, 20:17 
Người lính 1254 31 Tháng 7 2012, 08:09 01 Tháng 9 2019, 22:09 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Minh Tâm 650 31 Tháng 7 2012, 08:21 01 Tháng 2 2019, 10:44 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 12 Tháng 2 2020, 08:52 
Phạm Hiệp 3191 31 Tháng 7 2012, 21:40 28 Tháng 10 2019, 09:34 
Trần Thị Lợi 0 01 Tháng 8 2012, 12:56 04 Tháng 8 2012, 20:40 
Người đưa tin 58 01 Tháng 8 2012, 14:17 06 Tháng 1 2015, 08:20 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 17 Tháng 9 2019, 21:13 
Pha Lê 234 01 Tháng 8 2012, 21:10 14 Tháng 2 2013, 23:01 
Hoa Tím 490 01 Tháng 8 2012, 21:22 06 Tháng 11 2013, 19:41 
Biên tập viên 6277 01 Tháng 8 2012, 22:39 01 Tháng 7 2021, 01:07 
nguoitruongphubb 1 01 Tháng 8 2012, 22:54 01 Tháng 8 2012, 23:38 
Bằng Lăng 336 02 Tháng 8 2012, 09:13 24 Tháng 7 2019, 22:31 
mimosa 48 02 Tháng 8 2012, 11:46 14 Tháng 3 2013, 16:56 
nguyen son phuong 1323 02 Tháng 8 2012, 13:57 07 Tháng 12 2021, 22:42 
Bùi Xuân Phượng 990 02 Tháng 8 2012, 14:32 14 Tháng 10 2018, 20:59 
vu manh hung 135 03 Tháng 8 2012, 10:52 19 Tháng 1 2022, 18:59 
Huệ Nguyên 62 03 Tháng 8 2012, 21:42 09 Tháng 5 2014, 10:03 
Ngọc Lâm 64 03 Tháng 8 2012, 21:49 13 Tháng 11 2019, 08:28 
ThiNang 1455 04 Tháng 8 2012, 11:10 13 Tháng 4 2020, 21:28 
Angel.S2 3 05 Tháng 8 2012, 15:37 02 Tháng 6 2014, 16:31 
kimsongiang 123 05 Tháng 8 2012, 22:44 20 Tháng 9 2020, 19:56 
Hansy 1721 06 Tháng 8 2012, 00:35 02 Tháng 1 2014, 21:13