Điều hành Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Minh Tâm 650 31 Tháng 7 2012, 08:21 01 Tháng 2 2019, 10:44 
Bằng Lăng 336 02 Tháng 8 2012, 09:13 24 Tháng 7 2019, 22:31 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 26 Tháng 4 2021, 15:58 
honglinh64 2605 23 Tháng 9 2013, 10:54 24 Tháng 9 2020, 18:24 
trần duy hạnh 3742 27 Tháng 5 2014, 09:32 18 Tháng 11 2020, 11:23 
Sơn Ca 3908 25 Tháng 6 2014, 22:50 19 Tháng 6 2021, 01:23 
Hải Âu 8661 11 Tháng 12 2017, 13:53 18 Tháng 6 2021, 06:24 
Lý Thu Thảo 55 27 Tháng 7 2018, 20:19 05 Tháng 2 2020, 13:28